• anub
  • banner if
  • arthas

Guild banka

Z GB je možné čerpať len v prípade, že tam aspoň občas niečo dáte.
Ponúkame jedinečnú možnosť - získať fľašky z GB za epic gemy (red,blue,yellow) alebo eternaly

Majestic Zircon, Cardinal Ruby, King's Amber - 3 fľašky / ks
Eternal Fire, Eternal Water, Eternal Earth - podľa toho aký chýba, 3 fľašky / ks

iné ceniny podľa dohody s GuMom alebo Zástupcom GuMa
Titansteel Bar, Frozen Orb, Arctic Fur a iné

veci na disenchant prosim posielajte vyšším rankom (Enormka, Realek) cez trade alebo do pošty

V prípade že niektorí jedinci neprejavia záujem o tímovú hru ani za týchto podmienok, nepatria do guildy.