• anub
 • banner if
 • arthas

Raid info a EPGP

Bylo zavedeno nové pravidlo týkající se lootu. Právo na loot v ToC 25 HC dostáváte až po překročení 15 000 EP, v ICC 25 je minimum 50 000 EP. Do té doby má právo na loot ostatní main a alt postavy. Právo požadovat něco z GB dostáváte po překročení taktéž 15 000 EP.

EPGP

 

EP body - plusové body, udeľujú sa za kill bossa alebo pridanie cenného itemu do Guild Banky (ďalej len GB).
GP body - mínusové body, uďeľujú sa za loot itemu alebo porušenia niektorého z pravidiel.
Priorita - najdôležitejšia pri udeľovaní itemu, jej hodnota sa rovná podielu EP/GP. Hráč s vyššou priotitou bere item, avšak len do main-specu.

Poznámka - veci do off-specu a veci na diss sú zdarma. Veci na diss sa po dohode dávajú Guild Enchanterovi, v prípade neprítomnosti inému enchanterovi. Zoznam enchanterov nižšie.

 

EPGP Loot

Zoradenie podľa priority:
Mainspec - 100% GP, v prípade viacerých záujemcov rozhoduje priorita (EP / GP), v noGP raidoch rozhoduje roll, ktorý vidí lootmaster. Váš mainspec máte v note, ak nie, máte smolu.
Minor upgrade - 50% GP, menšie vylepšenie mainspec itemu, Mainspec má vyššiu prioritu, GP: platí vyššie uvedené. Neplatí na Trophy, tie sú vždy za 100% GP.
Offspec - 0 GP, v prípade viacerých rozhoduje roll alebo lootmaster podľa uváženia
Alt - ak ste v raide za alta a chcete to na mainspec, zdarma
Alt offspec - ak ste v raide za alta a chcete to na offspec, zdarma
Pass - nechcu!

V prípade rozhodovania medzi altami rozhoduje roll alebo ML podľa toho, ako využívate svoj offspec / alta.
V prípade dropu iných rare vecí, napr. mount, rozhoduje rank a roll. Nebudeme dávať mountov ľuďom, ktorý joinli guildu a o týždeň leavnu alebo prestanú hrať. To isté platí aj pre niektoré 25hc itemy.


Raidy

 

Na TeamSpeak3 chodíte automaticky bez vyzvania. Ak tam ste ešte skôr, tak máte väčšiu šancu dostať sa do raidu. IP a heslo nájdete v Guild Info.
Aktuálne hodnotenie raidov:

10man
 • Naxxramas - 100 EP, bez GP
 • The Obsidian Sanctum - 150 EP (+50 EP bonus za 3draky), bez GP
 • The Eye of Eternity - 150 EP, bez GP
 • Vault of Archavon - 300 EP, bez GP
 • Onyxia's Lair - 250 EP, bez GP
 • Ulduar - 250 EP, bez GP
 • Trial of The Crusader - 300 EP, bez GP
 • Trial of The Grand Crusader - 350 EP, s  50% GP
25man
 • Naxxramas - 150 EP, bez GP
 • The Obsidian Sanctum - 200 EP (+50 EP bonus za 3draky), bez GP
 • The Eye of Eternity - 200 EP, bez GP
 • Vault of Archavon - 400 EP, bez GP - GP iba Toravon - T10.5, nie pvp itemy
 • Onyxia's Lair - 350 EP, s GP
 • Ulduar - 350 EP,
 • Trial of Crusader - 400 EP, s 50% GP
 • Trial of The Grand Crusader - 450 EP, s GP
Poznámka - kto nemá EPGP Loot Master (viz. Addony - odporúčam tú verziu), nemá loot. Takisto kto neni na TS, nemá loot. Výnimka v prípade normálenho dôvodu s riskovaním trestných GP za chyby (pull, robenie somarín, preagrovanie, taunt bossa..).